Bezoek onze locatie
Alphons Mulderlaan 1, 3829 AJ Hooglanderveen
Bel ons
033-4331180 / 06-82150726

Update Corona-virus

Update corona: Noodzaak continueren fysiotherapeutische zorg

17 MRT 2020
KNGF-voorzitter Guido van Woerkom heeft vanavond tegen de achtergrond van alle actuele corona-maatregelen de visie van het KNGF op de ‘noodzaak van het continueren van fysiotherapeutische zorg’ aan het ministerie van VWS voorgelegd. De kern van deze visie is dat het in het belang van patiënten, maar zeker ook van huisartsen en ziekenhuizen is om fysiotherapie te blijven aanbieden. Met steun van het Expert Team Corona is de visie inhoudelijk onderbouwd.
Onze uitgangspunten zijn:
De fysiotherapeutische beroepsgroep moet zoveel mogelijk door kunnen werken om daarmee ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verlichten van deze crisis.
Daarnaast zal ook het wegvallen van fysiotherapie uit de keten gevolgen hebben voor het bewegend functioneren van mensen met vergaande gevolgen voor zelfstandigheid en optimaal functioneren.
Urgentie is groot omdat praktijken bezig zijn om hun dienstverlening te beperken en zelfs al te sluiten. Wanneer de beroepsgroep wil bijdragen aan het verlichten van het werk in de eerste en tweede lijn en het continueren van noodzakelijk zorg dan zullen we z.s.m. met een aanpak moeten komen die dit ook mogelijk maakt.
Uitvallen van deze zorgvorm heeft al gevolgen voor patiënten maar zal ook toenemend druk veroorzaken op een toch al overbelaste 1e en 2e lijn.
Ook de vragen die gisteren aan VWS zijn voorgelegd zijn meegenomen.

Verstrekkend pakket economische maatregelen overheid
Het Expert Team Corona gaat zich buigen over het uitgebreide pakket maatregelen die de overheid vanavond bekend heeft gemaakt, om te beoordelen of die voldoende zijn om de uitdagingen waar wij als beroepsgroep voor staan het hoofd te bieden.

Het Expert Team Corona zal zo lang als de situatie daar om vraagt, iedere middag om 16.00 uur overleggen.

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand
Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat volgens de NZa kunnen doen: daarom stellen zij alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking. Volgens de NZa is het voor een deel van de zorg mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. Kijk voor meer informatie op nza.nl.

Actuele informatie RIVM
Voor meer informatie over herkenning en diagnostiek van het coronavirus heeft het RIVM een richtlijn voor professionals ontwikkeld. Ook heeft het RIVM op 16 maart een richtlijn preventiebeleid bij hoog risicogroepen gepubliceerd. Dit preventiebeleid is anders dan voor niet risicogroepen en geldt uiteraard voor zowel patiënten als voor fysiotherapeuten.