Bezoek onze locatie
Alphons Mulderlaan 1, 3829 AJ Hooglanderveen
Bel ons
033-4331180 / 06-82150726

Aangescherpte regels Fysiotherapie

Praktijk voor Fysiotherapie Hooglanderveen blijft beschikbaar, maar “hands-on” en/of “face to face” behandelingen beperken we tot een minimum.

De update van de regering is leidinggevend voor deze maatregel. De zorg voor onze patiënten is onze grootste verantwoording, maar we moeten de veiligheid van onze patiënten en hun omgeving en onze eigen gezondheid kunnen blijven waarborgen. We volgen het advies van de Regering/RIVM/KNGF alleen de noodzakelijke zorg te verlenen in samenspraak met de huisarts of verwijzend arts.

Mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepen, waarvan we van weten dat ze moeten kunnen blijven functioneren in de maatschappij hebben hier prioriteit. Tevens mensen die klachten hebben die een bedreiging vormen voor de gezondheid indien ze niet behandeld worden (bv na operatie) Andere zorgtrajecten zijn al enorm overbelast en we moeten voorkomen dat deze tak nog meer belast gaat worden.

We kunnen gebruik maken van een telefonisch en/of videoconsult.

We zullen per geval bepalen wat het beste voor u is en we zullen persoonlijk met u overleggen.

 

 

 

Praktijk open volgens richtlijnen KNGF/RIVM

Maandag 23 maart is de praktijk voor fysiotherapie Hooglanderveen open volgens de richtlijnen van KNGF/RIVM.

 • Neem u eigen handdoek of badlaken mee
 • Bij hoesten/niezen/loopneus/keelpijn zeg de afspraak af. Of verplaats naar andere mogelijkheid
 • Bij koorts, zeg afspraak af
 • je ziek voelen, zeg afspraak af

Bij binnenkomst:

 • Geen handen geven
 • Handen wassen en evt ontsmettende gel
 • Hoesten en niezen in elleboog
 • papieren zakdoekjes gebruiken

Voor vragen of adviezen kunnen wij u telefonisch van dienst zijn

 

 

Update Corona RIVM/KNGF-richtlijn. Praktijk blijft open

page1image804928560

Professioneel handelen fysiotherapeut tijdens Coronacrisis

In de afgelopen dagen heeft het KNGF veel vragen gekregen over wel of niet doorgaan met het leveren van fysiotherapeutische zorg. En daarmee over het openhouden of sluiten van praktijken. Met dit document geven we praktijken en fysiotherapeuten richting bij het nemen van besluiten over dit dilemma. Op basis van de adviezen en informatie van de RIVM op dit moment hebben we onderstaand stroomschema opgesteld. Eveneens op grond van deze informatie is er (nog) geen reden om praktijken volledig te sluiten. Maar dit standpunt is afhankelijk van de ontwikkelingen die momenteel heel snel gaan. De overheid kan op enig moment besluiten tot een lockdown.

In de adviezen van het RIVM wordt ook gesproken over afstand houden van 1,5 meter. Dit betreft met name de situatie in de openbare ruimte waarbij het onbekend is, of andere aanwezigen besmet zijn of niet. Onderstaand schema kan helpen om te bepalen of dit advies van toepassing is of niet.

Dit schema is bedoeld als hulpmiddel voor praktijken/fysiotherapeuten om verantwoorde keuzes te maken. De situatie verandert per dag en kan aanleiding zijn tot verandering en/of aanpassing van dit stroomschema.
Naast dit schema zullen Beroepsinhoudelijke Verenigingen eventueel aanvullende adviezen publiceren voor hun specifieke doelgroepen. Die kun je nadrukkelijk zien als aanvullend op dit schema.

Het KNGF is verder van mening dat praktijken en fysiotherapeuten daarnaast hun eigen professionele afwegingen moeten blijven maken gebaseerd op hun eigen omstandigheden en persoonlijke afwegingen, waarbij het leveren van doelmatige en verantwoorde zorg leidend is. En verantwoord heeft in dit geval betrekking op zowel onze patiënten als u als zorgverlener.

In dit schema onderscheiden we:

 1. nieuwe aanmeldingen
 2. patiënten die in behandeling zijn

1. Nieuwe aanmeldingen

Bij nieuwe aanmeldingen vindt een telefonische triage plaats op basis van informatie en criteria van de RIVM.

De triage leidt tot de volgende indeling:
1. patiënt behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.

page1image805169024

1

 1. patiënt heeft één van de onderstaande verschijnselen:
  1. (neus)verkoudheid
  2. hoesten, kuchen of niezen
  3. loopneus
  4. keelpijn
  5. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
  6. kortademigheid
  7. hoofdpijn
  8. branderige ogen
  9. moeheid
  10. je ziek voelen
  11. diarree
 2. patiënt behoort niet tot de kwetsbare groep én heeft géén van bovengenoemde verschijnselen.Deze patiënten kunnen in principe behandeld worden zoals gebruikelijk. Je kunt overwegen gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Je kunt ook voor digitale behandeling kiezen.

Benadering patiënten uit categorie 1 en 2

 1. a)  uitstel van behandeling waar mogelijk
 2. b)  wanneer uitstel niet mogelijk is -> handelen alsof Corona besmetting aanwezig c.q.vastgesteld is.
  De voorkeursoptie voor behandeling van deze patiënten is een interventie op afstand via digitale middelen.

  Wanneer een face to face-behandeling echt noodzakelijk is, neemt de therapeut de voorschriften in acht van de RIVM voor contact met Corona patiënten. De therapeut kan daarbij gebruik maken van de protocollen die huisartsen en de thuiszorg gebruiken. Deze zullen wij zo snel mogelijk publiceren. De therapeut gebruikt in elk geval een mondkapje, handschoenen, spatbril en een overschort. De behandelaar moet zich op de hoogte stellen van het juiste omgaan met besmette hulpmiddelen.

  Deze patiënten dienen daarnaast op een aparte locatie behandeld te worden om besmettingsgevaar te voorkomen, conform de organisatie bij huisartsen. Dit betekent dat de eventuele fysiotherapeutische behandeling van deze patiënten geconcentreerd moet worden op één plaats. Dit kan niet in elke praktijk. Praktijken zouden kunnen proberen dit in onderlinge afstemming te regelen.

  Alternatief voor behandeling in een praktijkruimte is behandeling aan huis met de voorzorgsmaatregelen die we hierboven beschreven hebben.

2

2. Patiënten die al in behandeling zijn

Stuur dagelijks vanuit de praktijk een mail of sms naar alle patiënten die voor de volgende dag in de agenda staan. Daarin het nadrukkelijke verzoek niet te komen (en hun afspraak af te zeggen) wanneer zij één van de door de RIVM genoemde kenmerken vertonen:

 1. (neus)verkoudheid
 2. hoesten, kuchen of niezen
 3. loopneus
 4. keelpijn
 5. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
 6. kortademigheid
 7. hoofdpijn
 8. branderige ogen
 9. moeheid
 10. je ziek voelen
 11. diarree

(Voorbeeldtekst van een collega:

Op advies van het RIVM verzoeken wij u bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven en uw afspraak te annuleren. Dit mede omdat wij ook een kwetsbare patiëntenpopulatie hebben die in onze praktijk behandeld wordt)

Verdere afwegingen zoals beschreven bij nieuwe aanmeldingen categorie 1.3.

Het schema is bedoeld als hulpmiddel. Er kunnen altijd redenen zijn om van het schema af te wijken. Er kunnen ook overwegingen zijn om een praktijk helemaal te sluiten. Veiligheid van patiënt en therapeut is leidend. Bij afwezigheid van adequate hulpmiddelen kan een therapeut niet behandelen.

Praktijken zouden kunnen overwegen digitaal bereikbaar te blijven wanneer fysiek contact niet mogelijk is.

Het blijft in laatste instantie een persoonlijke en professionele afweging van jou als hulpverlener welke risico’s je acceptabel acht.

3

Noodzaak continueren fysiotherapie. Tot nader orde blijven wij open

Update corona: Noodzaak continueren fysiotherapeutische zorg

 

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom heeft vanavond tegen de achtergrond van alle actuele corona-maatregelen de visie van het KNGF op de ‘noodzaak van het continueren van fysiotherapeutische zorg’ aan het ministerie van VWS voorgelegd. De kern van deze visie is dat het in het belang van patiënten, maar zeker ook van huisartsen en ziekenhuizen is om fysiotherapie te blijven aanbieden. Met steun van het Expert Team Corona is de visie inhoudelijk onderbouwd.

Onze uitgangspunten zijn:

 • De fysiotherapeutische beroepsgroep moet zoveel mogelijk door kunnen werken om daarmee ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verlichten van deze crisis.
 • Daarnaast zal ook het wegvallen van fysiotherapie uit de keten gevolgen hebben voor het bewegend functioneren van mensen met vergaande gevolgen voor zelfstandigheid en optimaal functioneren.
 • Urgentie is groot omdat praktijken bezig zijn om hun dienstverlening te beperken en zelfs al te sluiten. Wanneer de beroepsgroep wil bijdragen aan het verlichten van het werk in de eerste en tweede lijn en het continueren van noodzakelijk zorg dan zullen we z.s.m. met een aanpak moeten komen die dit ook mogelijk maakt.
 • Uitvallen van deze zorgvorm heeft al gevolgen voor patiënten maar zal ook toenemend druk veroorzaken op een toch al overbelaste 1e en 2e lijn.

Fysiotherapie Hooglanderveen voorlopig nog gewoon open

Naar aanleiding van het Corona-virus hebben wij als Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele therapie Gerton Jansen te Hooglanderveen het volgende beleid. Wij nemen de voorzorgen in acht, volgens de richtlijnen van het RIVM. De praktijk blijft geopend, maar als u vindt, dat het voor u of uw omgeving beter is de behandeling niet door te laten gaan, dan hebben wij daar alle begrip voor

Het KNGF heeft van de huisartsen vernomen dat ze een dringend beroep blijven doen op de inzet van fysiotherapeuten voor noodzakelijke zorg. Als primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden.

Wilt u komen voor individuele training, dan is dit mogelijk.

In geval van verkoudheid en frequent hoesten en lichte verhoging verzoeken wij u dringend uw afspraak te annuleren. Daarnaast gaan wij bekijken of de behandelingen van kwetsbare patiënten doorgang moet vinden. Uiteraard gaan wij dit met u overleggen.

Mochten er andere richtlijnen komen dan zullen wij ons beleid ook aanpassen.

Bij deze wensen wij u sterkte in deze rare dagen en blijf gezond!

Update Corona-virus

Update corona: Noodzaak continueren fysiotherapeutische zorg

17 MRT 2020
KNGF-voorzitter Guido van Woerkom heeft vanavond tegen de achtergrond van alle actuele corona-maatregelen de visie van het KNGF op de ‘noodzaak van het continueren van fysiotherapeutische zorg’ aan het ministerie van VWS voorgelegd. De kern van deze visie is dat het in het belang van patiënten, maar zeker ook van huisartsen en ziekenhuizen is om fysiotherapie te blijven aanbieden. Met steun van het Expert Team Corona is de visie inhoudelijk onderbouwd.
Onze uitgangspunten zijn:
De fysiotherapeutische beroepsgroep moet zoveel mogelijk door kunnen werken om daarmee ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verlichten van deze crisis.
Daarnaast zal ook het wegvallen van fysiotherapie uit de keten gevolgen hebben voor het bewegend functioneren van mensen met vergaande gevolgen voor zelfstandigheid en optimaal functioneren.
Urgentie is groot omdat praktijken bezig zijn om hun dienstverlening te beperken en zelfs al te sluiten. Wanneer de beroepsgroep wil bijdragen aan het verlichten van het werk in de eerste en tweede lijn en het continueren van noodzakelijk zorg dan zullen we z.s.m. met een aanpak moeten komen die dit ook mogelijk maakt.
Uitvallen van deze zorgvorm heeft al gevolgen voor patiënten maar zal ook toenemend druk veroorzaken op een toch al overbelaste 1e en 2e lijn.
Ook de vragen die gisteren aan VWS zijn voorgelegd zijn meegenomen.

Verstrekkend pakket economische maatregelen overheid
Het Expert Team Corona gaat zich buigen over het uitgebreide pakket maatregelen die de overheid vanavond bekend heeft gemaakt, om te beoordelen of die voldoende zijn om de uitdagingen waar wij als beroepsgroep voor staan het hoofd te bieden.

Het Expert Team Corona zal zo lang als de situatie daar om vraagt, iedere middag om 16.00 uur overleggen.

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand
Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat volgens de NZa kunnen doen: daarom stellen zij alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking. Volgens de NZa is het voor een deel van de zorg mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. Kijk voor meer informatie op nza.nl.

Actuele informatie RIVM
Voor meer informatie over herkenning en diagnostiek van het coronavirus heeft het RIVM een richtlijn voor professionals ontwikkeld. Ook heeft het RIVM op 16 maart een richtlijn preventiebeleid bij hoog risicogroepen gepubliceerd. Dit preventiebeleid is anders dan voor niet risicogroepen en geldt uiteraard voor zowel patiënten als voor fysiotherapeuten.

Update Corona virus

Update overleg coronavirus

16 MRT 2020

Het hoeft geen betoog dat de verspreiding van het coronavirus grote consequenties voor ons allemaal heeft. Vanmiddag was er overleg op het Ministerie van VWS waar alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg aanwezig waren.

Overleg VWS

Het overleg concentreerde zich voornamelijk op het in stand houden van de acute zorg die door ziekenhuizen en huisartsen wordt geleverd.

Het KNGF heeft naar aanleiding van signalen die we vanuit onze achterban ontvingen, ingebracht dat huisartsen een dringend beroep blijven doen op de inzet van fysiotherapeuten. Ons wordt gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren. Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan. Als primair aanspreekpunt voor houding- en beweging gerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden. Denk aan bijvoorbeeld valtrauma’s van ouderen, het op de been houden van cruciale beroepsgroepen, fundamentele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven om ziekenhuizen te ontlasten.

Fysiotherapeuten dienen bij noodzakelijke zorg maximaal gebruik te (kunnen) maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Om dat mogelijk te maken overleggen we verder met de zorgverzekeraars. Voor eventuele fysiotherapeutische behandeling van besmette patiënten worden speciale plekken (Regionaal Overleg Acute Zorg) ingericht.

In de zijlijn kwam het gegeven aan bod dat patiënten lijken weg te blijven vanwege eerder advies van het Ministerie van VWS en het RIVM om 1,5 meter afstand te houden en zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Afgesproken is dat het OMT van het Ministerie komt met een nadere uitwerking van dit advies, Een uitwerking waarin aangegeven wordt hoe zorgverleners en patiënten met dit advies om kunnen gaan.

Het KNGF legt de komende dagen de definitie van ‘noodzakelijke fysiotherapeutische zorg, die tevens ontlastend voor huisartsen en ziekenhuizen is’ voor aan VWS en Zorgverzekeraars Nederland. We geven daarbij aan onder welke omstandigheden en voorwaarden fysiotherapeuten die noodzakelijke zorg kunnen leveren. We stellen een Expert Team Corona in die bestaat uit 2 vertegenwoordigers vanuit de werkgevers, 2 vanuit de samenwerkingsverbanden, twee namens de Actiegroep, 1 vertegenwoordiger vanuit de Beroepsinhoudelijke Verenigingen en 1 vanuit de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Voorzitter van dit Expert Team Corona is KNGF-bestuurslid Henk Jansen. Het team buigt zich ook over de gevolgschade van het coronavirus en de mogelijkheden van financiële steun door diverse overheden en zorgverzekeraars.

Het KNGF heeft ook het probleem van dreigende liquiditeit aangekaart. Aan de zorgverzekeraars is aangegeven dat faillissementen om deze reden door hen voorkomen zouden moeten worden. Bij acute faillissementen worden praktijkhouders aangeraden contact op te nemen met hun preferente zorgverzekeraar.

Wij realiseren ons dat jullie heldere duidelijke adviezen van ons vragen. De komende dagen spannen wij ons tot het uiterste in om die duidelijkheid te krijgen bij alle betrokkenen. Blijf daarom onze berichtgeving volgen!

Guido van Woerkom

Fysiotherapie Hooglanderveen blijft voorlopig open volgens richtlijnen KNGF/RIVM

* Update Corona Virus * 

 

Conform de persconferentie van 15 maart 17.30 uur hebben wij besloten te handelen volgens de richtlijnen van het RIVM. De groepslessen moeten daardoor gestopt worden. Wilt u gebruik maken van individuele fitness, dan is dit mogelijk, evt op rustige tijden in overleg

 

De praktijk blijft voorlopig gewoon open. 

 

We houden de adviezen nauwlettend in de gaten en willen u dan ook vragen om de hygiëne maatregelen volledig in acht te nemen wanneer u onze praktijk bezoekt.

 • Wilt u bij binnenkomst uw handen wassen met zeep
 • Wij schudden momenteel geen handen
 • Wilt u voor en na gebruik van de fitness-apparatuur de handvaten schoonmaken

Er wordt meer dan gebruikelijk schoongemaakt en blijven alert en informeren u nader indien hier reden voor is.