Bezoek onze locatie
Alphons Mulderlaan 1, 3829 AJ Hooglanderveen
Bel ons
033-4331180 / 06-82150726

Behandelingen Patiënten

Beste Mensen,

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn binnen onze praktijk hebben wij wat aanpassingen kunnen doen. De 1,5 meter afstand kan prima gewaarborgd worden in onze ruime wachtkamer, zodat u niet geconfronteerd wordt met andere patiënten. Dit is ook goed mogelijk in onze ruime oefenzaal. Doordat wij een kleine praktijk zijn kunt u bij ons terecht voor behandeling in een veilige omgeving. Net als wat u nu al weken gewend bent in het dagelijkse leven: Houd rekening met elkaar! 

Wij beschikken over alle persoonlijke beschermingsmiddelen, t.w. desinfectie, handschoenen, mondkapjes, schorten, veiligheidsbril/scherm.

Een aantal richtlijnen voor u:

 • Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak
 • Kom niet eerder dan 5 min voor aanvang van uw afspraak
 • Was u handen bij binnenkomst met desinfectie of met water en zeep(min 20 sec.)
 • Bent u verkouden of ziek: BLIJF THUIS!
 • Neem een grote handdoek of badlaken mee naar uw afspraak

Wij proberen de praktijk weer langzaam op te schalen en begrijpen dat u al een tijdje niet de behandeling gekregen heeft die u normaal van ons verwacht. Toch kan het zijn dat wij u op dit moment nog niet van dienst kunnen zijn, doordat wij nog niet op maximaal nivo kunnen inzetten. Neemt u alstublieft contact met ons op als u vindt dat uw behandeling niet langer kan wachten.

Wij kijken er naar uit u weer in de praktijk terug te zien.

m vr gr

Julia en Gerton

Update Fysiotherapie

Groen licht voor veilig opschalen fysiotherapeutische zorg

30 APR 2020

Vandaag kwam van het RIVM en VWS (eindelijk!) het bericht waar we met z’n allen met smart op zitten te wachten. We hebben groen licht om de fysiotherapeutische zorg behoedzaam en stapsgewijs weer op te schalen op basis van het aangepaste triage stappenplan. Goed nieuws én een beslissing die ook echt niet nog langer uitgesteld kon worden.

Triage stappenplan

Het is van groot belang dat de behandeling van (ex)-corona patiënten en uitgestelde zorg voor reguliere patiënten weer opgeschaald kan worden. Nog langer uitstellen lijdt tot onherstelbaar functieverlies. Met behulp van het triage stappenplan kunnen fysiotherapeuten de zorg die zij noodzakelijk achten op een veilige en verantwoorde manier verlenen. Dit stappenplan kwam tot stand in goede samenwerking met PPN en SKF.

Update Fysiotherapie praktijk

In deze roerige tijden met veel aanpassingen in het dagelijkse leven, door thuiswerken, meer stress en bv langer in een rij te moeten staan bij een winkel, is het voor te stellen dat u klachten krijgt van het bewegingsapparaat. Ook klachten uit het verleden kunnen daardoor weer de kop opsteken. Laat staan nieuwe klachten door ongevallen of operatie.

Neem gerust contact op voor behandeling, op afstand(advies/controle) of kunnen we inplannen voor een contactsessie op de praktijk.

Praktijk voor Fysiotherapie Hooglanderveen is een kleine dorpspraktijk met voldoende ruimte in behandelkamers en sportzaal. Doordat de praktijk maar 2 fysiotherapeuten kenmerkt is het heel goed mogelijk om in de praktijk gezien te worden. We hebben een meer dan ruime wachtkamer, waar u alleen of hooguit met 2 personen aanwezig kunt zijn, zonder de 1,5meter grens te moeten overschrijden.

Zelfs is het mogelijk om in de sportzaal uw oefeningen te doen op de apparatuur zonder geconfronteerd te worden met andere personen.

Verder beschikt de praktijk op dit moment over de noodzakelijke persoonlijk beschermende materialen voor een behandeling volgens de richtlijnen van het RIVM.

Kortom: blijf niet met uw klachten rondlopen, maar neem in ieder geval contact op. Omdat de praktijk op dit moment niet regulier bezet is, kunt u ons mailen of de voicemail inspreken. Wij nemen dan contact met u op.

 

M vr gr

 

Gerton Jansen / Julia Braam

Update praktijk

Beste Mensen,

In deze rare tijden is niets zeker, maar we hopen dat het leven z.s.m. weer een normale wending gaat krijgen. Tot die tijd moeten we ons aanpassen aan de mogelijkheden en dat betekend dat de praktijk in ieder geval tot 28 april is gesloten. U kunt ons nog wel telefonisch bereiken op nummer 06-51564855, via de website: www.fysiohooglanderveen.nl  of via de mail: fysiotherapie@hooglanderveen.net , maar omdat de praktijk gesloten is kan het zijn dat u een bericht moet achterlaten, waarna we u terugbellen. Dit kan een brandende vraag zijn voor uw klachten, welke niet meer behandeld worden of een nieuwe klacht. Overleg in ieder geval even met ons, wat in dit geval de beste oplossing voor u is!

 

Geen dagelijkse fietstocht of wandeling meer. En dan is de sportschool ook nog dicht en gaat de fysiotherapie niet door. Hoe blijf je fit nu het openbare leven stil ligt ??

Stay Strong….

Vernieuwde versie triage fysiotherapie i.o.m. LHV

Hierbij het nieuwe stroomschema voor behandelingen fysiotherapie in overleg met de landelijke huisartsenvereniging. Gezien het ontbreken van de juiste persoonlijke veiligheidsmiddelen op dit moment is doorbehandelen nog geen optie tot voorlopig 6 april.

page1image129538976

Professionele afweging/klinische redenatie fysiotherapeut tijdens Coronacrisis

D.d. 25 maart 2020

Met ingang van 23 maart is het uitgangspunt dat de behandeling van alle patiënten in principe digitaal plaatsvindt. Dit uitgangspunt geldt voor patiënten die al in behandeling zijn en voor nieuwe patiënten.

De reden hiervan is dat er aanwijzingen zijn dat mensen ook besmettelijk kunnen zijn zonder dat zij enig symptoom van Corona vertonen (stille transmissie). Duidelijk is ook dat het virus enige tijd kan overleven buiten het menselijk lichaam. Op gladde oppervlakken langer dan op ruwe oppervlakken. De precieze overlevingsduur van het COVID-19 virus buiten het lichaam is nog niet bekend. De schattingen variëren van enkele tot een groot aantal uren.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin ondanks bovenstaande risico’s bij hoge uitzondering face- to-face-behandeling noodzakelijk is. Onderstaand stroomschema met toelichting is bedoeld om je te ondersteunen in het maken van de juiste professionele afwegingen.

page1image191059008 page1image191051072 page1image129538768

1

Toelichting bij het schema:

1.

2.

Verricht telefonische/online triage voor alle nieuwe en lopende patiënten. Bepaal of behandeling ‘op afstand’ (telefonisch of online) mogelijk is (bij nieuwe patiënten enkel als er een indicatie is voor fysiotherapie). Als dat:

 1. mogelijk is, dan wordt de behandeling ‘op afstand’ gestart.
 2. NIET mogelijk is, ga dan naar stap 2.

Als behandeling ‘op afstand’ niet mogelijk is: bepaal de noodzaak voor het direct starten van fysiotherapeutische zorg. De noodzaak wordt bepaald door te screenen op het mogelijk risico op irreversibele achteruitgang bij uitblijven van behandeling. Deze triage leidt tot:

 1. Geen noodzaak om zorg direct te starten. Aangezien de behandeling niet ‘op afstand’ kan en het niet noodzakelijk is de zorg direct te starten wordt de behandeling uitgesteld.
 2. Wel noodzaak om zorg direct te starten. Ga door naar stap 3.

Als het noodzakelijk is fysiotherapie direct te starten: verricht triage Coronarisico op basis van de symptomenlijst RIVM ((neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen en/of diarree) en betrek tevens de regionale afspraken hierin, dit kan verschillen per regio. Deze triage leidt tot:

 1. Geen verhoogd risico, ga door naar stap 4.
 2. Wel een verhoogd risico, ga door naar stap 5.

Geen verhoogd risico: dan wordt het volgende beleid gehanteerd:

 1. Wanneer 1.5 meter afstand gehanteerd kan worden is de behandeling mogelijk.
 2. Wanneer GEEN 1.5 meter afstand gehouden kan worden, is de behandeling enkel

  mogelijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van Persoonlijke Beschermingsmiddelen, zoals: masker, bril, handschoenen, schort.

Wel een verhoogd risico: dan wordt het volgende beleid gehanteerd. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een face-to-face behandeling gestart kan worden. Overweeg daarom nogmaals of een ‘op afstand’ behandeling mogelijk is. Mocht een face-to-face-behandeling toch echt geïndiceerd zijn, dan is hieronder geschetst welke voorzorgsmaatregelen je dient te nemen:

 1. Bepaal of er een locatie is waar de behandeling veilig gegeven kan worden. Er mag geen risico zijn op contact met andere patiënten. De behandelruimte moet na behandeling op de juiste manier schoon gemaakt worden.
 2. Indien mogelijk 1,5 meter afstand houden, geen fysiek contact, masker, handschoenen, schort gebruiken.
 3. Indien 1,5 meter afstand niet mogelijk is en fysiek contact noodzakelijk is: masker, bril, handschoenen, overall gebruiken.
 4. Het is belangrijk de persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken.
 5. Na gebruik dienen de Persoonlijke Beschermingsmiddelen op de juiste manier afgevoerd te worden.

page2image191153472 page2image191153088 page2image191153856 page2image191155392 page2image191154816

3.

page2image191155776 page2image191154240

4.

5.

page2image191155584 page2image191154048 page2image191153664 page2image191154624 page2image191155968 page2image191156160 page2image191156352page2image191156544

Ten algemene gelden de volgende punten:
• In situaties waar geen verhoogd risico op Corona bestaat en besloten wordt een behandeling te

starten de moeten strikte hygiënemaatregelen worden opgevolgd (ook door patiënt). Deze zijn: o Was je handen regelmatig
o Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
o Gebruik papieren zakdoekjes

2

o Geen handen schudden
o Draaghandschoenen
o Blijf thuis als je symptomen van Corona hebt

Bij ontbreken van de benodigde beschermingsmiddelen kun je geen behandeling geven.

3

Stappenplan voor uw fysiotherapeutische behandeling

page1image129561600

23 maart 2020

Professioneel handelen
Klinische redenatie fysiotherapeut tijdens Coronacrisis

Met dit document geven we praktijken en fysiotherapeuten richting bij het nemen van besluiten over het leveren van fysiotherapeutische zorg. Op basis van de adviezen en informatie van het RIVM op dit moment hebben we onderstaand stroomschema opgesteld.

ADVIES

De fysiotherapeut beoordeelt telefonisch of online de fysiotherapeutische hulpvraag. We adviseren dit voor zowel voor de huidige patiënten als voor alle nieuwe patiënten (ook DTF).
De fysiotherapeut screent tijdens dit contact op:

 • Nut behandeling
 • Noodzaak behandeling
 • Risico restschade voor functioneren bij niet behandelen

  De fysiotherapeut concludeert na de triage dat:

  1. Uitstel mogelijk is

   Behandel niet. Een goed alternatief is telefonische of online begeleiding

  2. Uitstel niet mogelijk
   Uitstellen van de behandeling is niet mogelijk in verband met irreversibele achteruitgang van functioneren

1. Wat als UITSTEL FYSIOTHERAPIE NIET MOGELIJK is:
Verricht tevens telefonisch triage coronarisico op basis van symptomenlijst RIVM gevolgd door overleg met verwijzer, en betrek tevens de regionale afspraken hierin dit kan verschillen. Overleg met verwijzer wat moet leiden tot:
Of de voorkeursoptie: interventie op afstand via digitale middelen

a. Of bij (verdenking) besmetting en na afweging van risico’s en behandelopties tot de keuze van face-to-face behandeling.

Optie b wordt daarom nadrukkelijk besproken met verwijzer/huisarts met de onderwerpen:

 1. Waar kan behandeld worden: Op afstand (voorkeursoptie), thuis, op praktijk of op

  speciale locatie (ingericht voor coronagevallen) behandelen zoals huisartsen nu doen

 2. Maak afspraken over inzetten gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (omvang en

  wijze van gebruik, afvoer en schoonmaak) volgens PBM buiten ziekenhuis, gebruik

  huisarts daarbij altijd als adviseur. Zij zijn ervaren.

 3. Zijn benodigde middelen ook beschikbaar? Zo nee GEEN face-to-face behandeling.

  Kies dan voor digitale middelen.

 4. Is face-to-face uiteindelijk wel nodig, overweeg de noodzaak voor hands-off hands-on

  werken om 1,5 meter regel zoveel mogelijk te kunnen respecteren.

page1image191096768 page1image191097344 page1image191097536 page1image191097728 page1image191097920

1

Algemeen: onderhoud wel telefonisch/email contact met je patiëntenbestand voor het professioneel volgen van de klachten. Leg contacten vast in dossier.

Algemeen: Houd rekening ermee dat er ook zorgverleners en andere cruciale beroepen hulpvragen zouden kunnen hebben. Doorloop daarvoor ook dit schema.

Het KNGF respecteert dat persoonlijke afwegingen kunnen leiden tot het niet continueren van de praktijkvoering.

Bijlage in dit document: stroomschema

2

page3image129516144

3

Aangescherpte regels Fysiotherapie

Praktijk voor Fysiotherapie Hooglanderveen blijft beschikbaar, maar “hands-on” en/of “face to face” behandelingen beperken we tot een minimum.

De update van de regering is leidinggevend voor deze maatregel. De zorg voor onze patiënten is onze grootste verantwoording, maar we moeten de veiligheid van onze patiënten en hun omgeving en onze eigen gezondheid kunnen blijven waarborgen. We volgen het advies van de Regering/RIVM/KNGF alleen de noodzakelijke zorg te verlenen in samenspraak met de huisarts of verwijzend arts.

Mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepen, waarvan we van weten dat ze moeten kunnen blijven functioneren in de maatschappij hebben hier prioriteit. Tevens mensen die klachten hebben die een bedreiging vormen voor de gezondheid indien ze niet behandeld worden (bv na operatie) Andere zorgtrajecten zijn al enorm overbelast en we moeten voorkomen dat deze tak nog meer belast gaat worden.

We kunnen gebruik maken van een telefonisch en/of videoconsult.

We zullen per geval bepalen wat het beste voor u is en we zullen persoonlijk met u overleggen.

 

 

 

Praktijk open volgens richtlijnen KNGF/RIVM

Maandag 23 maart is de praktijk voor fysiotherapie Hooglanderveen open volgens de richtlijnen van KNGF/RIVM.

 • Neem u eigen handdoek of badlaken mee
 • Bij hoesten/niezen/loopneus/keelpijn zeg de afspraak af. Of verplaats naar andere mogelijkheid
 • Bij koorts, zeg afspraak af
 • je ziek voelen, zeg afspraak af

Bij binnenkomst:

 • Geen handen geven
 • Handen wassen en evt ontsmettende gel
 • Hoesten en niezen in elleboog
 • papieren zakdoekjes gebruiken

Voor vragen of adviezen kunnen wij u telefonisch van dienst zijn

 

 

Update Corona RIVM/KNGF-richtlijn. Praktijk blijft open

page1image804928560

Professioneel handelen fysiotherapeut tijdens Coronacrisis

In de afgelopen dagen heeft het KNGF veel vragen gekregen over wel of niet doorgaan met het leveren van fysiotherapeutische zorg. En daarmee over het openhouden of sluiten van praktijken. Met dit document geven we praktijken en fysiotherapeuten richting bij het nemen van besluiten over dit dilemma. Op basis van de adviezen en informatie van de RIVM op dit moment hebben we onderstaand stroomschema opgesteld. Eveneens op grond van deze informatie is er (nog) geen reden om praktijken volledig te sluiten. Maar dit standpunt is afhankelijk van de ontwikkelingen die momenteel heel snel gaan. De overheid kan op enig moment besluiten tot een lockdown.

In de adviezen van het RIVM wordt ook gesproken over afstand houden van 1,5 meter. Dit betreft met name de situatie in de openbare ruimte waarbij het onbekend is, of andere aanwezigen besmet zijn of niet. Onderstaand schema kan helpen om te bepalen of dit advies van toepassing is of niet.

Dit schema is bedoeld als hulpmiddel voor praktijken/fysiotherapeuten om verantwoorde keuzes te maken. De situatie verandert per dag en kan aanleiding zijn tot verandering en/of aanpassing van dit stroomschema.
Naast dit schema zullen Beroepsinhoudelijke Verenigingen eventueel aanvullende adviezen publiceren voor hun specifieke doelgroepen. Die kun je nadrukkelijk zien als aanvullend op dit schema.

Het KNGF is verder van mening dat praktijken en fysiotherapeuten daarnaast hun eigen professionele afwegingen moeten blijven maken gebaseerd op hun eigen omstandigheden en persoonlijke afwegingen, waarbij het leveren van doelmatige en verantwoorde zorg leidend is. En verantwoord heeft in dit geval betrekking op zowel onze patiënten als u als zorgverlener.

In dit schema onderscheiden we:

 1. nieuwe aanmeldingen
 2. patiënten die in behandeling zijn

1. Nieuwe aanmeldingen

Bij nieuwe aanmeldingen vindt een telefonische triage plaats op basis van informatie en criteria van de RIVM.

De triage leidt tot de volgende indeling:
1. patiënt behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.

page1image805169024

1

 1. patiënt heeft één van de onderstaande verschijnselen:
  1. (neus)verkoudheid
  2. hoesten, kuchen of niezen
  3. loopneus
  4. keelpijn
  5. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
  6. kortademigheid
  7. hoofdpijn
  8. branderige ogen
  9. moeheid
  10. je ziek voelen
  11. diarree
 2. patiënt behoort niet tot de kwetsbare groep én heeft géén van bovengenoemde verschijnselen.Deze patiënten kunnen in principe behandeld worden zoals gebruikelijk. Je kunt overwegen gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Je kunt ook voor digitale behandeling kiezen.

Benadering patiënten uit categorie 1 en 2

 1. a)  uitstel van behandeling waar mogelijk
 2. b)  wanneer uitstel niet mogelijk is -> handelen alsof Corona besmetting aanwezig c.q.vastgesteld is.
  De voorkeursoptie voor behandeling van deze patiënten is een interventie op afstand via digitale middelen.

  Wanneer een face to face-behandeling echt noodzakelijk is, neemt de therapeut de voorschriften in acht van de RIVM voor contact met Corona patiënten. De therapeut kan daarbij gebruik maken van de protocollen die huisartsen en de thuiszorg gebruiken. Deze zullen wij zo snel mogelijk publiceren. De therapeut gebruikt in elk geval een mondkapje, handschoenen, spatbril en een overschort. De behandelaar moet zich op de hoogte stellen van het juiste omgaan met besmette hulpmiddelen.

  Deze patiënten dienen daarnaast op een aparte locatie behandeld te worden om besmettingsgevaar te voorkomen, conform de organisatie bij huisartsen. Dit betekent dat de eventuele fysiotherapeutische behandeling van deze patiënten geconcentreerd moet worden op één plaats. Dit kan niet in elke praktijk. Praktijken zouden kunnen proberen dit in onderlinge afstemming te regelen.

  Alternatief voor behandeling in een praktijkruimte is behandeling aan huis met de voorzorgsmaatregelen die we hierboven beschreven hebben.

2

2. Patiënten die al in behandeling zijn

Stuur dagelijks vanuit de praktijk een mail of sms naar alle patiënten die voor de volgende dag in de agenda staan. Daarin het nadrukkelijke verzoek niet te komen (en hun afspraak af te zeggen) wanneer zij één van de door de RIVM genoemde kenmerken vertonen:

 1. (neus)verkoudheid
 2. hoesten, kuchen of niezen
 3. loopneus
 4. keelpijn
 5. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
 6. kortademigheid
 7. hoofdpijn
 8. branderige ogen
 9. moeheid
 10. je ziek voelen
 11. diarree

(Voorbeeldtekst van een collega:

Op advies van het RIVM verzoeken wij u bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis te blijven en uw afspraak te annuleren. Dit mede omdat wij ook een kwetsbare patiëntenpopulatie hebben die in onze praktijk behandeld wordt)

Verdere afwegingen zoals beschreven bij nieuwe aanmeldingen categorie 1.3.

Het schema is bedoeld als hulpmiddel. Er kunnen altijd redenen zijn om van het schema af te wijken. Er kunnen ook overwegingen zijn om een praktijk helemaal te sluiten. Veiligheid van patiënt en therapeut is leidend. Bij afwezigheid van adequate hulpmiddelen kan een therapeut niet behandelen.

Praktijken zouden kunnen overwegen digitaal bereikbaar te blijven wanneer fysiek contact niet mogelijk is.

Het blijft in laatste instantie een persoonlijke en professionele afweging van jou als hulpverlener welke risico’s je acceptabel acht.

3

Noodzaak continueren fysiotherapie. Tot nader orde blijven wij open

Update corona: Noodzaak continueren fysiotherapeutische zorg

 

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom heeft vanavond tegen de achtergrond van alle actuele corona-maatregelen de visie van het KNGF op de ‘noodzaak van het continueren van fysiotherapeutische zorg’ aan het ministerie van VWS voorgelegd. De kern van deze visie is dat het in het belang van patiënten, maar zeker ook van huisartsen en ziekenhuizen is om fysiotherapie te blijven aanbieden. Met steun van het Expert Team Corona is de visie inhoudelijk onderbouwd.

Onze uitgangspunten zijn:

 • De fysiotherapeutische beroepsgroep moet zoveel mogelijk door kunnen werken om daarmee ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verlichten van deze crisis.
 • Daarnaast zal ook het wegvallen van fysiotherapie uit de keten gevolgen hebben voor het bewegend functioneren van mensen met vergaande gevolgen voor zelfstandigheid en optimaal functioneren.
 • Urgentie is groot omdat praktijken bezig zijn om hun dienstverlening te beperken en zelfs al te sluiten. Wanneer de beroepsgroep wil bijdragen aan het verlichten van het werk in de eerste en tweede lijn en het continueren van noodzakelijk zorg dan zullen we z.s.m. met een aanpak moeten komen die dit ook mogelijk maakt.
 • Uitvallen van deze zorgvorm heeft al gevolgen voor patiënten maar zal ook toenemend druk veroorzaken op een toch al overbelaste 1e en 2e lijn.