Bezoek onze locatie
Alphons Mulderlaan 1, 3829 AJ Hooglanderveen
Bel ons
033-4331180 / 06-82150726

Praktijknieuws

Hallo Allemaal,

Ook in deze barre tijden blijft de praktijk open voor u. Tevens is het mogelijk om individueel te trainen in onze goed geventileerde oefenruimte. Zo blijft u in een uitstekende conditie! De fysiotherapie-praktijk is ook gewoon open en we houden rekening met de richtlijnen van RIVM/KNGF. Dus alle Corona-maatregelen worden zo goed mogelijk nageleefd. Gelieve ons te berichten als u of uw gezinsleden ziek zijn. Totziens in de praktijk…

Team FysioHooglanderveen

Gewijzigde openingstijden

De praktijk is tot maandag 4 januari gesloten. Maandag 4 januari vanaf 8.30u weer open voor behandeling. De praktijk is bereikbaar op telefoonnummer 033-4331180. U kun de voicemail inspreken. Een prettige jaarwisseling gewenst namens het team FysioHooglanderveen

Julia Braam en Gerton Jansen

Info over huidige situatie en aangepaste openingstijden rond kerst

Op dit moment is vanuit de regering besloten de fysiotherapie open te houden voor noodzakelijke zorg. Dat betekend dat u gewoon, zoals de afgelopen weken, met inachtneming van de Corona-maatregelen in de praktijk kunt komen. Twijfelt u aan uw gezondheid, meldt dit vooraf per telefoon of mail, dan kunnen wij u adviseren. Bij Corona-symptomen blijft u thuis. Heeft u contact gehad met iemand die positief getest is, blijft u thuis. Wij hebben een dringend advies mondkapjes te dragen in de praktijk.

 

Aangepast openingstijden week 52 en 53.

Op de maandagen is Julia Braam aanwezig voor behandelingen in de praktijk. Vanaf 4 januari weer normale openingstijden.

 

Stagiaire Fysiotherapie HU

Op dit moment is er bij ons in de praktijk een stagiaire fysiotherapie aanwezig. Timo Greveling doet de opleiding fysiotherapie aan de Hoge School van Utrecht en loopt 10 weken mee om uiteindelijk het vak te leren. Op Maandag en Dinsdag komt u hem dus tegen in de praktijk

Update Praktijk

Beste Mensen,

We zitten nog steeds in een rare periode met veel ontzeggingen in de maatschappij. Toch kunnen we heel langzaam weer steeds meer dingen gaan doen met aanpassing. Sinds 4 mei is de praktijk ook weer gewoon open met aanpassingen volgens de regels van het RIVM. Tot op heden hebben we al veel mensen mogen begroeten, welke toch de fysiotherapie erg gemist hebben. Gelukkig kunnen we deze mensen weer zo goed mogelijk helpen. In de afgelopen periode zijn er al veel mensen geweest die belden of een afspraak weer door kan gaan. We moeten echter nog veel mensen benaderen en dit kost helaas veel tijd. Mocht u op korte termijn een afspraak willen hebben, verzoek ik u contact op te nemen met de praktijk, zodat we kunnen kijken wat bij uw situatie het beste is.

Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen en we zien u graag weer terug in de praktijk

 

groet,

Julia en Gerton

Behandelingen Patiënten

Beste Mensen,

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn binnen onze praktijk hebben wij wat aanpassingen kunnen doen. De 1,5 meter afstand kan prima gewaarborgd worden in onze ruime wachtkamer, zodat u niet geconfronteerd wordt met andere patiënten. Dit is ook goed mogelijk in onze ruime oefenzaal. Doordat wij een kleine praktijk zijn kunt u bij ons terecht voor behandeling in een veilige omgeving. Net als wat u nu al weken gewend bent in het dagelijkse leven: Houd rekening met elkaar! 

Wij beschikken over alle persoonlijke beschermingsmiddelen, t.w. desinfectie, handschoenen, mondkapjes, schorten, veiligheidsbril/scherm.

Een aantal richtlijnen voor u:

 • Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak
 • Kom niet eerder dan 5 min voor aanvang van uw afspraak
 • Was u handen bij binnenkomst met desinfectie of met water en zeep(min 20 sec.)
 • Bent u verkouden of ziek: BLIJF THUIS!
 • Neem een grote handdoek of badlaken mee naar uw afspraak

Wij proberen de praktijk weer langzaam op te schalen en begrijpen dat u al een tijdje niet de behandeling gekregen heeft die u normaal van ons verwacht. Toch kan het zijn dat wij u op dit moment nog niet van dienst kunnen zijn, doordat wij nog niet op maximaal nivo kunnen inzetten. Neemt u alstublieft contact met ons op als u vindt dat uw behandeling niet langer kan wachten.

Wij kijken er naar uit u weer in de praktijk terug te zien.

m vr gr

Julia en Gerton

Update Fysiotherapie

Groen licht voor veilig opschalen fysiotherapeutische zorg

30 APR 2020

Vandaag kwam van het RIVM en VWS (eindelijk!) het bericht waar we met z’n allen met smart op zitten te wachten. We hebben groen licht om de fysiotherapeutische zorg behoedzaam en stapsgewijs weer op te schalen op basis van het aangepaste triage stappenplan. Goed nieuws én een beslissing die ook echt niet nog langer uitgesteld kon worden.

Triage stappenplan

Het is van groot belang dat de behandeling van (ex)-corona patiënten en uitgestelde zorg voor reguliere patiënten weer opgeschaald kan worden. Nog langer uitstellen lijdt tot onherstelbaar functieverlies. Met behulp van het triage stappenplan kunnen fysiotherapeuten de zorg die zij noodzakelijk achten op een veilige en verantwoorde manier verlenen. Dit stappenplan kwam tot stand in goede samenwerking met PPN en SKF.

Update Fysiotherapie praktijk

In deze roerige tijden met veel aanpassingen in het dagelijkse leven, door thuiswerken, meer stress en bv langer in een rij te moeten staan bij een winkel, is het voor te stellen dat u klachten krijgt van het bewegingsapparaat. Ook klachten uit het verleden kunnen daardoor weer de kop opsteken. Laat staan nieuwe klachten door ongevallen of operatie.

Neem gerust contact op voor behandeling, op afstand(advies/controle) of kunnen we inplannen voor een contactsessie op de praktijk.

Praktijk voor Fysiotherapie Hooglanderveen is een kleine dorpspraktijk met voldoende ruimte in behandelkamers en sportzaal. Doordat de praktijk maar 2 fysiotherapeuten kenmerkt is het heel goed mogelijk om in de praktijk gezien te worden. We hebben een meer dan ruime wachtkamer, waar u alleen of hooguit met 2 personen aanwezig kunt zijn, zonder de 1,5meter grens te moeten overschrijden.

Zelfs is het mogelijk om in de sportzaal uw oefeningen te doen op de apparatuur zonder geconfronteerd te worden met andere personen.

Verder beschikt de praktijk op dit moment over de noodzakelijke persoonlijk beschermende materialen voor een behandeling volgens de richtlijnen van het RIVM.

Kortom: blijf niet met uw klachten rondlopen, maar neem in ieder geval contact op. Omdat de praktijk op dit moment niet regulier bezet is, kunt u ons mailen of de voicemail inspreken. Wij nemen dan contact met u op.

 

M vr gr

 

Gerton Jansen / Julia Braam

Update praktijk

Beste Mensen,

In deze rare tijden is niets zeker, maar we hopen dat het leven z.s.m. weer een normale wending gaat krijgen. Tot die tijd moeten we ons aanpassen aan de mogelijkheden en dat betekend dat de praktijk in ieder geval tot 28 april is gesloten. U kunt ons nog wel telefonisch bereiken op nummer 06-51564855, via de website: www.fysiohooglanderveen.nl  of via de mail: fysiotherapie@hooglanderveen.net , maar omdat de praktijk gesloten is kan het zijn dat u een bericht moet achterlaten, waarna we u terugbellen. Dit kan een brandende vraag zijn voor uw klachten, welke niet meer behandeld worden of een nieuwe klacht. Overleg in ieder geval even met ons, wat in dit geval de beste oplossing voor u is!

 

Geen dagelijkse fietstocht of wandeling meer. En dan is de sportschool ook nog dicht en gaat de fysiotherapie niet door. Hoe blijf je fit nu het openbare leven stil ligt ??

Stay Strong….

Vernieuwde versie triage fysiotherapie i.o.m. LHV

Hierbij het nieuwe stroomschema voor behandelingen fysiotherapie in overleg met de landelijke huisartsenvereniging. Gezien het ontbreken van de juiste persoonlijke veiligheidsmiddelen op dit moment is doorbehandelen nog geen optie tot voorlopig 6 april.

page1image129538976

Professionele afweging/klinische redenatie fysiotherapeut tijdens Coronacrisis

D.d. 25 maart 2020

Met ingang van 23 maart is het uitgangspunt dat de behandeling van alle patiënten in principe digitaal plaatsvindt. Dit uitgangspunt geldt voor patiënten die al in behandeling zijn en voor nieuwe patiënten.

De reden hiervan is dat er aanwijzingen zijn dat mensen ook besmettelijk kunnen zijn zonder dat zij enig symptoom van Corona vertonen (stille transmissie). Duidelijk is ook dat het virus enige tijd kan overleven buiten het menselijk lichaam. Op gladde oppervlakken langer dan op ruwe oppervlakken. De precieze overlevingsduur van het COVID-19 virus buiten het lichaam is nog niet bekend. De schattingen variëren van enkele tot een groot aantal uren.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin ondanks bovenstaande risico’s bij hoge uitzondering face- to-face-behandeling noodzakelijk is. Onderstaand stroomschema met toelichting is bedoeld om je te ondersteunen in het maken van de juiste professionele afwegingen.

page1image191059008 page1image191051072 page1image129538768

1

Toelichting bij het schema:

1.

2.

Verricht telefonische/online triage voor alle nieuwe en lopende patiënten. Bepaal of behandeling ‘op afstand’ (telefonisch of online) mogelijk is (bij nieuwe patiënten enkel als er een indicatie is voor fysiotherapie). Als dat:

 1. mogelijk is, dan wordt de behandeling ‘op afstand’ gestart.
 2. NIET mogelijk is, ga dan naar stap 2.

Als behandeling ‘op afstand’ niet mogelijk is: bepaal de noodzaak voor het direct starten van fysiotherapeutische zorg. De noodzaak wordt bepaald door te screenen op het mogelijk risico op irreversibele achteruitgang bij uitblijven van behandeling. Deze triage leidt tot:

 1. Geen noodzaak om zorg direct te starten. Aangezien de behandeling niet ‘op afstand’ kan en het niet noodzakelijk is de zorg direct te starten wordt de behandeling uitgesteld.
 2. Wel noodzaak om zorg direct te starten. Ga door naar stap 3.

Als het noodzakelijk is fysiotherapie direct te starten: verricht triage Coronarisico op basis van de symptomenlijst RIVM ((neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen en/of diarree) en betrek tevens de regionale afspraken hierin, dit kan verschillen per regio. Deze triage leidt tot:

 1. Geen verhoogd risico, ga door naar stap 4.
 2. Wel een verhoogd risico, ga door naar stap 5.

Geen verhoogd risico: dan wordt het volgende beleid gehanteerd:

 1. Wanneer 1.5 meter afstand gehanteerd kan worden is de behandeling mogelijk.
 2. Wanneer GEEN 1.5 meter afstand gehouden kan worden, is de behandeling enkel

  mogelijk wanneer er gebruik wordt gemaakt van Persoonlijke Beschermingsmiddelen, zoals: masker, bril, handschoenen, schort.

Wel een verhoogd risico: dan wordt het volgende beleid gehanteerd. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een face-to-face behandeling gestart kan worden. Overweeg daarom nogmaals of een ‘op afstand’ behandeling mogelijk is. Mocht een face-to-face-behandeling toch echt geïndiceerd zijn, dan is hieronder geschetst welke voorzorgsmaatregelen je dient te nemen:

 1. Bepaal of er een locatie is waar de behandeling veilig gegeven kan worden. Er mag geen risico zijn op contact met andere patiënten. De behandelruimte moet na behandeling op de juiste manier schoon gemaakt worden.
 2. Indien mogelijk 1,5 meter afstand houden, geen fysiek contact, masker, handschoenen, schort gebruiken.
 3. Indien 1,5 meter afstand niet mogelijk is en fysiek contact noodzakelijk is: masker, bril, handschoenen, overall gebruiken.
 4. Het is belangrijk de persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken.
 5. Na gebruik dienen de Persoonlijke Beschermingsmiddelen op de juiste manier afgevoerd te worden.

page2image191153472 page2image191153088 page2image191153856 page2image191155392 page2image191154816

3.

page2image191155776 page2image191154240

4.

5.

page2image191155584 page2image191154048 page2image191153664 page2image191154624 page2image191155968 page2image191156160 page2image191156352page2image191156544

Ten algemene gelden de volgende punten:
• In situaties waar geen verhoogd risico op Corona bestaat en besloten wordt een behandeling te

starten de moeten strikte hygiënemaatregelen worden opgevolgd (ook door patiënt). Deze zijn: o Was je handen regelmatig
o Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
o Gebruik papieren zakdoekjes

2

o Geen handen schudden
o Draaghandschoenen
o Blijf thuis als je symptomen van Corona hebt

Bij ontbreken van de benodigde beschermingsmiddelen kun je geen behandeling geven.

3